De LWDG Hot Mess Handler-cursus

Het lidmaatschap van de LWDG Society

Door ervoor te kiezen om deel te nemen aan het LWDG-lidmaatschap (hetzij door online aankoop of door u aan te melden via de early bird-optie), erkent u, als abonnee van een lidmaatschap van het “Ladies Working Dog Group-lidmaatschap” (hierna “klant” genoemd), de hierin uiteengezette voorwaarden en bereidwillig deelname aan het lidmaatschap kopen om diensten te ontvangen die worden aangeboden door de Ladies Working Dog Group (hierna “LWDG”). U stemt ermee in dat u vrijwillig een juridisch bindende Overeenkomst aangaat, inclusief de automatische verlengingsvoorwaarden, met LWDG, die de volgende onderling overeengekomen voorwaarden omvat:

Voor de waardevolle tegenprestatie van honderdvijfenzeventig pond en vijftig pence (£ 175.50), die jaarlijks vooraf wordt betaald, kiest de Klant ervoor om vooraf een jaarabonnement op het Lidmaatschap aan te schaffen. In ruil daarvoor stemt LWDG ermee in om de diensten te verlenen die worden beschreven in de onderstaande details van de lidmaatschapssite en het hierbij gevoegde addendum voor de lidmaatschapssite.

Overzicht lidmaatschapssite:

De klant begrijpt dat hij, door vooraf een jaarabonnement op het LWDG-lidmaatschap te kopen, toegang krijgt tot educatieve bronnen, workshops, groepsmentorgesprekken en een gemeenschap van gelijkgestemde eigenaren/trainers van vrouwelijke honden. De focus van het lidmaatschap ligt op hondentrainingsadviezen en -methoden.

De Klant erkent het Addendum voor de Lidmaatschapssite te hebben gelezen en eventueel noodzakelijk aanvullend onderzoek te hebben uitgevoerd om te begrijpen wat er in het Lidmaatschap wordt aangeboden, en ook wat niet is inbegrepen. De Klant gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden die hierin worden uiteengezet, evenals aan het algemene beleid en de algemene procedures die in deze Overeenkomst en op de website van LWDG te vinden zijn.

Het Lidmaatschap is niet bedoeld ter vervanging van persoonlijk hondengedragsadvies. Het richt zich eerder uitsluitend op advies en methoden voor hondentraining. Als de Klant meent dat hij persoonlijke aandacht nodig heeft voor het gedrag van zijn hond, wordt hij aangemoedigd om aanvullende hulp buiten het Lidmaatschap om te zoeken.

Promoties en bonussen:

De Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij vooraf toegang tot het Lidmaatschap aanschaft door vooraf een jaarlijks lidmaatschap aan te schaffen, inclusief LWDG-bonussen, programmatoegang en andere incentives zoals beschreven op de verkooppagina hierin. Bij het verkrijgen van toegang tot het Lidmaatschap zal Klant zijn of haar lidmaatschap verzilveren door middel van de verleende toegang verleend door LWDG om de bonussen van het Lidmaatschap en één (1) jaar toegang te ontgrendelen. Na deze promotieperiode wordt de Klant een extra (1) jaar lidmaatschap in rekening gebracht, tenzij op de juiste manier opgezegd, zoals hierin beschreven.

Er zijn geen promoties of bonussen verbonden aan maandelijkse lidmaatschappen.

Vertrouwelijkheid:

Als onderdeel van de toegang van Klant tot het Lidmaatschap krijgt Klant toegang tot verschillende bedrijfsgeheimen en persoonlijk intellectueel eigendom van LWDG. Klant stemt ermee in om geen documenten of andere bedrijfseigen informatie verkregen via het Lidmaatschap te delen, kopiëren of verspreiden. Schending van deze bepaling kan aanleiding geven tot aanvullende maatregelen van LWDG, waaronder juridische stappen.

getuigenissen:

Mocht de Klant een recensie of getuigenis geven over het Lidmaatschap, dan begrijpt de Klant en gaat hij er uitdrukkelijk mee akkoord dat LWDG deze getuigenis binnen het Lidmaatschap en op de openbare platforms van LWDG mag delen om het Lidmaatschap te promoten.

Betaling en betalingsplannen:

De Klant begrijpt dat de kosten van het Lidmaatschap jaarlijks betaalbaar zijn op honderdvijfenzeventig pond en vijftig pence (£ 175.50) en automatisch in rekening worden gebracht via dezelfde methode die is gebruikt voor de eerste betaling. Indien Klant niet tijdig betaalt, kan de toegang tot het Lidmaatschap worden beperkt totdat de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de betaling na veertien (14) dagen nog steeds niet is gelukt, kan het lidmaatschap van Klant worden ingetrokken.

Lidmaatschap pauzeren:

Klant kan ervoor kiezen zijn lidmaatschap eenmalig te ‘pauzeren’ door via e-mail contact op te nemen met LWDG en een pauze aan te vragen. Hierdoor kan Klant de betalingen tijdelijk opschorten tot één (1) maand vóór automatische verlenging. De LWDG heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren het lidmaatschap te “pauzeren” of deze optie te verwijderen. 

Overeenkomst voor automatische verlenging:

De Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat voortdurende toegang tot het Lidmaatschap terugkerende maandelijkse of jaarlijkse betalingen vereist (afhankelijk van de abonnementsvoorwaarden) die automatisch op de geplande datum in rekening worden gebracht.

Annuleringsvoorwaarden:

Klant kan zijn lidmaatschap op elk moment opzeggen, op voorwaarde dat het annuleringsverzoek meer dan 24 uur vóór de volgende geplande betaling wordt gedaan. Er zijn geen restituties meer mogelijk zodra toegang tot het lidmaatschap is aangeschaft. Klanten dienen zelf hun lidmaatschap op te zeggen. Klant doet dit binnen zijn account via de opzegpagina. 

Restitutiebeleid:

LWDG kan geen restitutie meer aanbieden zodra de toegang tot het lidmaatschap is gekocht. Ontevredenheid van de klant of het onvermogen om toegang te krijgen tot het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie.

Technologie:

LWDG is niet verantwoordelijk voor het onvermogen van de Klant om toegang te krijgen tot het Lidmaatschap als gevolg van technologische problemen. De klant blijft verantwoordelijk voor het doen van jaarlijkse betalingen, tenzij zijn/haar lidmaatschap op juiste wijze wordt opgezegd.

Vrijwillige deelname:

De Klant erkent dat zijn deelname aan het Lidmaatschap vrijwillig is en dat hij als enige verantwoordelijk is voor eventuele uitkomsten of resultaten.

Disclaimer/geen garanties:

LWDG kan specifieke resultaten uit het Lidmaatschap niet garanderen en is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve uitkomsten die Klant ondervindt.

Intellectueel eigendom:

Klant gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die verband houden met of zijn opgenomen in het Lidmaatschap toebehoren aan LWDG. Klant mag met toestemming geselecteerde materialen binnen zijn eigen bedrijf gebruiken.

Vrijwaring:

De Klant stemt ermee in LWDG te vrijwaren van eventuele claims of schade die voortvloeit uit het gebruik van het Lidmaatschap.

Geschillenbeslechting:

Eventuele geschillen tussen Cliënt en LWDG zullen worden opgelost door middel van onderhandelingen en discussies te goeder trouw, met arbitrage als laatste mogelijkheid.

Toepasselijk recht:

Op deze Overeenkomst is Brits recht van toepassing.

Wijzigingen:

Deze Overeenkomst kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, met instemming van de Klant met de bijgewerkte voorwaarden die worden aangenomen bij voortzetting van het lidmaatschap van het Lidmaatschap.

Loading ...