LWDG Hot Mess Handler-kursen

Medlemskap i LWDG Society

Genom att välja att gå med i LWDG-medlemskapet (oavsett om du köper online eller väljer att delta via early bird-alternativet), erkänner du, som prenumerant på ett medlemskap i "Ladies Working Dog Group Membership" (nedan kallat "klient") villkoren som beskrivs häri och köper gärna inträde i medlemskapet, för att ta emot tjänster som tillhandahålls av Ladies Working Dog Group (nedan kallat "LWDG"). Du samtycker till att du frivilligt ingår ett juridiskt bindande avtal, inklusive villkoren för automatisk förnyelse, med LWDG, som omfattar följande ömsesidigt överenskomna villkor:

För det värdefulla vederlaget på etthundrasjuttiofem pund och femtio pence (£175.50) som betalas i förskott årligen, väljer kunden att förköpa en årlig prenumeration på medlemskapet. I utbyte samtycker LWDG till att tillhandahålla tjänsterna som beskrivs i informationen om medlemswebbplatsen nedan och tillägget om medlemswebbplatsen som bifogas här.

Medlemswebbplatsöversikt:

Kunden förstår att genom att förköpa en årlig prenumeration på LWDG-medlemskapet får de tillgång till utbildningsresurser, workshops, gruppmentorsamtal och en gemenskap av likasinnade kvinnliga hundägare/tränare. Fokus för medlemskapet ligger på råd och metoder för hundträning.

Kunden bekräftar att han granskar tillägget för medlemskapswebbplatsen och utför eventuell ytterligare forskning för att förstå vad som ingår i medlemskapet, såväl som vad som inte ingår. Kunden samtycker till att vara bunden av villkoren som beskrivs häri, såväl som de allmänna policyerna och procedurerna som finns i detta avtal och på LWDG:s webbplats.

Medlemskapet är inte avsett att ersätta personliga råd om hundbeteende. Snarare fokuserar den enbart på hundträningsråd och metoder. Om klienten tror att de behöver personlig uppmärksamhet för sin hunds beteende, uppmuntras de att söka ytterligare hjälp utanför medlemskapet.

Kampanjer och bonusar:

Kunden förstår och samtycker till att de förköper åtkomst till medlemskapet genom att skaffa ett årligt medlemskap i förväg, inklusive LWDG-bonusar, programåtkomst och andra incitament enligt beskrivningen på försäljningssidan häri. Efter att ha fått tillgång till medlemskapet kommer kunden att lösa in sitt medlemskap med hjälp av beviljad åtkomst som tillhandahålls av LWDG för att låsa upp bonusarna Medlemskap och ett (1) års åtkomst. Efter denna kampanjperiod kommer kunden att debiteras för ytterligare ett (1) års medlemskap om det inte avbryts korrekt enligt beskrivningen här.

Det finns inga kampanjer eller bonusar kopplade till månatliga medlemskap.

Sekretess:

Som en del av kundens tillgång till medlemskapet kommer de att få tillgång till olika affärshemligheter och personliga immateriella rättigheter som tillhör LWDG. Kunden samtycker till att inte dela, kopiera eller distribuera några dokument eller annan proprietär information som erhållits genom medlemskapet. Brott mot denna bestämmelse kan leda till ytterligare åtgärder från LWDG, inklusive rättsliga åtgärder.

vittnesmål:

Skulle Kunden lämna någon recension eller vittnesmål om Medlemskapet, förstår och samtycker Kunden uttryckligen till att LWDG kan dela detta omdöme inom Medlemskapet och på LWDG:s offentliga plattformar för att marknadsföra Medlemskapet.

Betalning och betalningsplaner:

Kunden förstår att kostnaden för medlemskapet betalas årligen med etthundrasjuttiofem pund och femtio pence (£175.50) och kommer att debiteras automatiskt via samma metod som användes för den första betalningen. Om Kunden inte gör betalningar i tid, kan åtkomsten till Medlemskapet begränsas tills betalning är gjord. Om betalningen förblir misslyckad efter fjorton (14) dagar, kan kundens medlemskap återkallas.

Pausa medlemskap:

Kunden kan välja att "pausa" sitt medlemskap en gång genom att kontakta LWDG via e-post och begära en paus. Detta tillåter kunden att tillfälligt stänga av betalningar i upp till en (1) månad innan automatisk förnyelse. LWDG har rätt att vägra att "pausa" medlemskapet, eller ta bort detta alternativ när som helst, utan föregående meddelande. 

Automatisk förnyelseavtal:

Kunden förstår och samtycker till att fortsatt tillgång till Medlemskapet kräver återkommande månatliga eller årliga betalningar (beroende på prenumerationsvillkor) som kommer att debiteras automatiskt på det planerade datumet.

Avbokningsregler:

Kunden kan säga upp sitt medlemskap när som helst, förutsatt att begäran om uppsägning görs mer än 24 timmar före nästa planerade betalning. Återbetalningar är inte tillgängliga när tillgång till medlemskapet har köpts. Kunder måste själva säga upp sitt medlemskap. Kunden gör detta på sitt konto via avbokningssidan. 

Återbetalningspolicy:

LWDG kan inte erbjuda återbetalningar när tillgång till medlemskapet har köpts. Kundens missnöje eller oförmåga att få tillgång till medlemskapet berättigar dem inte till återbetalning.

Teknik:

LWDG ansvarar inte för kundens oförmåga att få tillgång till medlemskapet på grund av tekniska problem. Kunden förblir ansvarig för att göra årliga betalningar såvida inte deras medlemskap avbryts korrekt.

Frivilligt deltagande:

Kunden bekräftar att deras deltagande i medlemskapet är frivilligt, och de är ensamt ansvariga för eventuella resultat eller resultat.

Ansvarsfriskrivning/inga garantier:

LWDG kan inte garantera specifika resultat från medlemskapet och är inte ansvarigt för eventuella negativa resultat som klienten upplever.

Immaterialrätt:

Kunden samtycker till att alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter associerade med eller inkluderade i Medlemskapet tillhör LWDG. Kunden får använda utvalt material inom sin egen verksamhet med tillstånd.

Skadeersättning:

Kunden samtycker till att hålla LWDG oskadlig från alla anspråk eller skador som uppstår från deras användning av medlemskapet.

Tvistlösning:

Eventuella tvister mellan klienten och LWDG kommer att lösas genom förhandlingar och diskussioner i god tro, med skiljedom som sista utväg.

Tillämplig lag:

Detta avtal regleras av brittisk lag.

Tillägg:

Detta avtal kan ändras från tid till annan, med kundens samtycke till de uppdaterade villkoren som antas vid fortsatt medlemskap i medlemskapet.

Loading ...